روز: 2 بهمن 1400

ترلیکس؛ عنوان ابرشرکتی جدید متشکل از مک‌آفی اینترپرایز و فایرآی

دو شرکت امنیتی McAfee Enterprise و FireEye که در اواخر سال میلادی گذشته توسط شرکت سرمایه‌گذاری Symphony Technology Group – به اختصار STG – خریداری و در هم ادغام شدند اکنون با نام جدید Trellix فصلی نو را در دنیای امنیت رقم خواهند زد.

پایان یک همکاری موفق

پس از سالها فعالیت در بخش‌های مختلف، از ابتدای بهمن ماه، آقای سیدحسین محتسبی (مدیر گروه پشتیبانی) شبکه گستر را ترک می کنند تا با

ترلیکس؛ عنوان ابرشرکتی جدید متشکل از مک‌آفی اینترپرایز و فایرآی

دو شرکت امنیتی McAfee Enterprise و FireEye که در اواخر سال میلادی گذشته توسط شرکت سرمایه‌گذاری Symphony Technology Group – به اختصار STG – خریداری و در هم ادغام شدند اکنون با نام جدید Trellix فصلی نو را در دنیای امنیت رقم خواهند زد.

پایان یک همکاری موفق

پس از سالها فعالیت در بخش‌های مختلف، از ابتدای بهمن ماه، آقای سیدحسین محتسبی (مدیر گروه پشتیبانی) شبکه گستر را ترک می کنند تا با