دسته بندی: گزارش ها

تحلیل نسخه ایرانی بدافزار MSIL/ClipBanker

شرکت مهندسی شبکه گستر در گزارشی، به تحلیل عملکرد یکی از نمونه‌های اخیر بدافزار Trojan.MSIL/ClipBanker پرداخته است. استفاده از اسامی ایرانی در نامگذاری فایل‌های مخرب، نشان‌دهنده آن است که کاربران ایرانی از اهداف اصلی این نمونه اخیر محسوب می‌شوند.

بررسی تهدیدات سایبری در گزارش فصلی ترلیکس

این گزارش را مرکز تحقیقات پیشرفته ترلیکس ارائه کرده است. گزارشی که شامل شواهدی از فعالیت باج‌افزارها، گردانندگان APT، تهدیدات مبتنی بر ایمیل و استفاده مخرب از ابزارهای معتبر است.

ماهنامه خبری شبکه گستر منتشر شد

در این شماره از ماهنامه امنیت فناوری اطلاعات شرکت مهندسی شبکه گستر به بررسی مهمترین رخدادها و رویدادهای مرتبط با امنیت فناوری اطلاعات در دومین

ماهنامه بهمن 1401 شرکت مهندسی شبکه گستر

در این شماره از ماهنامه امنیت فناوری اطلاعات شرکت مهندسی شبکه گستر به بررسی مهمترین رخدادها و رویدادهای مرتبط با امنیت فناوری اطلاعات در اولین ماه از زمستان 1401 پرداخته شده است.

نگاهی به بدترین رمزهای عبور سال 2022

آیا از رمز عبوری استفاده می‌کنید که بسیاری دیگر هچون شما از آن استفاده می‌کنند؟ اگر این‌طور است به شما هشدار می‌دهیم که احتمال هک شدن آن‌ها بسیار بالا است.

گزارش ماه دسامبر بیت‌دیفندر در خصوص تهدیدات سایبری

شرکت بیت‌دیفندر گزارش ماه دسامبر خود را در خصوص تهدیدات سایبری منتشر کرد. در این گزارش ضمن مرور برخی تکنیک‌های مورد استفاده مهاجمان سایبری، خلاصه‌ای از آمار بدافزارهایی همچون باج‌افزارها نیز ارائه شده است.

تحلیل نسخه ایرانی بدافزار MSIL/ClipBanker

شرکت مهندسی شبکه گستر در گزارشی، به تحلیل عملکرد یکی از نمونه‌های اخیر بدافزار Trojan.MSIL/ClipBanker پرداخته است. استفاده از اسامی ایرانی در نامگذاری فایل‌های مخرب، نشان‌دهنده آن است که کاربران ایرانی از اهداف اصلی این نمونه اخیر محسوب می‌شوند.

بررسی تهدیدات سایبری در گزارش فصلی ترلیکس

این گزارش را مرکز تحقیقات پیشرفته ترلیکس ارائه کرده است. گزارشی که شامل شواهدی از فعالیت باج‌افزارها، گردانندگان APT، تهدیدات مبتنی بر ایمیل و استفاده مخرب از ابزارهای معتبر است.

ماهنامه خبری شبکه گستر منتشر شد

در این شماره از ماهنامه امنیت فناوری اطلاعات شرکت مهندسی شبکه گستر به بررسی مهمترین رخدادها و رویدادهای مرتبط با امنیت فناوری اطلاعات در دومین

ماهنامه بهمن 1401 شرکت مهندسی شبکه گستر

در این شماره از ماهنامه امنیت فناوری اطلاعات شرکت مهندسی شبکه گستر به بررسی مهمترین رخدادها و رویدادهای مرتبط با امنیت فناوری اطلاعات در اولین ماه از زمستان 1401 پرداخته شده است.

نگاهی به بدترین رمزهای عبور سال 2022

آیا از رمز عبوری استفاده می‌کنید که بسیاری دیگر هچون شما از آن استفاده می‌کنند؟ اگر این‌طور است به شما هشدار می‌دهیم که احتمال هک شدن آن‌ها بسیار بالا است.

گزارش ماه دسامبر بیت‌دیفندر در خصوص تهدیدات سایبری

شرکت بیت‌دیفندر گزارش ماه دسامبر خود را در خصوص تهدیدات سایبری منتشر کرد. در این گزارش ضمن مرور برخی تکنیک‌های مورد استفاده مهاجمان سایبری، خلاصه‌ای از آمار بدافزارهایی همچون باج‌افزارها نیز ارائه شده است.