دسته بندی: آسیب پذیری ها و اصلاحیه ها

اصلاحیه‌های امنیتی بهمن‌ماه

در بهمن 1402، شرکت‌های مایکروسافت، سیسکو، ترلیکس، کسپرسکی، فورتی‌نت، وی‌ام‌ور، سیتریکس، گوگل، ادوبی و موزیلا اقدام به عرضه به‌روزرسانی و توصیه‌نامه امنیتی برای برخی محصولات

اصلاحیه‌های امنیتی دی‌ماه

در دی 1402، شرکت‌های مایکروسافت، سیسکو، ترلیکس، فورتی‌نت، جونیپر نت‌ورکز، وی‌ام‌ور، سیتریکس و گوگل اقدام به عرضه به‌روزرسانی و توصیه‌نامه امنیتی برای برخی محصولات خود

اصلاحیه‌های امنیتی، در آخرین ماه از پاییز 1402

در آذر 1402، شرکت‌های مایکروسافت، سیسکو، ترلیکس، بیت‌دیفندر، فورتی‌نت، وی‌ام‌ور، موزیلا، گوگل، ادوبی و اپل اقدام به عرضه به‌روزرسانی و توصیه‌نامه امنیتی برای برخی محصولات

اصلاحیه‌های امنیتی بهمن‌ماه

در بهمن 1402، شرکت‌های مایکروسافت، سیسکو، ترلیکس، کسپرسکی، فورتی‌نت، وی‌ام‌ور، سیتریکس، گوگل، ادوبی و موزیلا اقدام به عرضه به‌روزرسانی و توصیه‌نامه امنیتی برای برخی محصولات

اصلاحیه‌های امنیتی دی‌ماه

در دی 1402، شرکت‌های مایکروسافت، سیسکو، ترلیکس، فورتی‌نت، جونیپر نت‌ورکز، وی‌ام‌ور، سیتریکس و گوگل اقدام به عرضه به‌روزرسانی و توصیه‌نامه امنیتی برای برخی محصولات خود

اصلاحیه‌های امنیتی، در آخرین ماه از پاییز 1402

در آذر 1402، شرکت‌های مایکروسافت، سیسکو، ترلیکس، بیت‌دیفندر، فورتی‌نت، وی‌ام‌ور، موزیلا، گوگل، ادوبی و اپل اقدام به عرضه به‌روزرسانی و توصیه‌نامه امنیتی برای برخی محصولات