دسته بندی: رویدادها و وقایع امنیتی

فایروال Sophos نسخه 20

امکانات جدید در نسخه 20 فایروال Sophos

مشتاقیم اعلام کنیم که نسخه آزمایشی Sophos Firewall v20 اکنون در دسترس است و مجموعه‌ای از نوآوری‌های امنیتی و موارد برتر درخواستی مشتریان و نمایندگان

نسخه جدید Trellix MOVE AV منتشر شد

شرکت ترلیکس، نسخه 4.10.1 نرم‌افزار Trellix MOVE AntiVirus Multi-platform را منتشر کرد.
در این نسخه، علاوه بر اصلاح چند باگ، بهبودهایی نیز در محصول لحاظ شده است.

انتشار نسخه جدید Trellix ENSL

شرکت ترلیکس، نسخه 10.7.15 نرم‌افزار Endpoint Security for Linux یا همان ENSL را منتشر کرد.
در این نسخه، علاوه بر اصلاح باگ‌های گزارش‌شده، بهبودهایی نیز در محصول ENSL لحاظ شده است.

فایروال Sophos نسخه 20

امکانات جدید در نسخه 20 فایروال Sophos

مشتاقیم اعلام کنیم که نسخه آزمایشی Sophos Firewall v20 اکنون در دسترس است و مجموعه‌ای از نوآوری‌های امنیتی و موارد برتر درخواستی مشتریان و نمایندگان

نسخه جدید Trellix MOVE AV منتشر شد

شرکت ترلیکس، نسخه 4.10.1 نرم‌افزار Trellix MOVE AntiVirus Multi-platform را منتشر کرد.
در این نسخه، علاوه بر اصلاح چند باگ، بهبودهایی نیز در محصول لحاظ شده است.

انتشار نسخه جدید Trellix ENSL

شرکت ترلیکس، نسخه 10.7.15 نرم‌افزار Endpoint Security for Linux یا همان ENSL را منتشر کرد.
در این نسخه، علاوه بر اصلاح باگ‌های گزارش‌شده، بهبودهایی نیز در محصول ENSL لحاظ شده است.