روز: 13 مهر 1401

آخرین تحولات شرکت ترلیکس؛ حاصل ادغام مک‌آفی و فایرآی

در ادامه اطلاع‌رسانی‌های پیشین در اتاق خبر شرکت مهندسی شبکه گستر در خصوص خرید محصولات سازمانی مک‌آفی توسط شرکت اس‌تی‌جی و تشکیل شرکت جدید ترلیکس از مدتی قبل فرایند انتقال و تغییر محصولات مذکور آغاز شده است.

آخرین تحولات شرکت ترلیکس؛ حاصل ادغام مک‌آفی و فایرآی

در ادامه اطلاع‌رسانی‌های پیشین در اتاق خبر شرکت مهندسی شبکه گستر در خصوص خرید محصولات سازمانی مک‌آفی توسط شرکت اس‌تی‌جی و تشکیل شرکت جدید ترلیکس از مدتی قبل فرایند انتقال و تغییر محصولات مذکور آغاز شده است.