روز: 28 مرداد 1401

PLC؛ سلاحی برای حمله به زیرساخت‌های حساس صنعتی

محققان امنیت سایبری گزارشی را منتشر کرده‌اند که بر طبق آن تجهیزات PLC را جهت نفوذ اولیه به کامپیوترهای متصل به آنها و متعاقباً حمله به پروسه‌های کنترلی به‌ویژه نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای موسوم به OT (فناوری عملیاتی) مورد سوءاستفاده قرار داده‌اند.

بازگشت باج‌افزار Zeppelin

به تازگی مرکز CISA ایالت متحده در گزارشی نسبت به از سرگیری فعالیت باج‌افزار Zeppelin که طیف وسیعی از سازمان‌ها به ویژه مراکز بهداشتی و درمانی و همچنین زیرساخت‌های حیاتی را هدف قرار داده، هشدار داده است.

PLC؛ سلاحی برای حمله به زیرساخت‌های حساس صنعتی

محققان امنیت سایبری گزارشی را منتشر کرده‌اند که بر طبق آن تجهیزات PLC را جهت نفوذ اولیه به کامپیوترهای متصل به آنها و متعاقباً حمله به پروسه‌های کنترلی به‌ویژه نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای موسوم به OT (فناوری عملیاتی) مورد سوءاستفاده قرار داده‌اند.

بازگشت باج‌افزار Zeppelin

به تازگی مرکز CISA ایالت متحده در گزارشی نسبت به از سرگیری فعالیت باج‌افزار Zeppelin که طیف وسیعی از سازمان‌ها به ویژه مراکز بهداشتی و درمانی و همچنین زیرساخت‌های حیاتی را هدف قرار داده، هشدار داده است.