روز: 11 آذر 1396

انتشار نسخه جدیدی از باج‌افزار BTCWare

نسخه جدیدی از باج‌افزار BTCWare در حال انتشار است که به فایل‌های رمزگذاری شده پسوند email]-id-id.shadow]. الصاق می‌کند. اتصال از راه دور از طریق پودمان Remote Desktop به دستگاه‌های با گذرواژه ضعیف و اجرای فایل مخرب باج‌افزار اصلی‌ترین روش انتشار BTCWare بوده است.

پیکربندی تنظیمات امنیتی ماکرو

در سال‌های اخیر بدافزارهای ماکرویی یکی از مؤثرترین ابزارهای مورد استفاه ویروس‌نویسان برای انتشار بدافزارها بوده‌اند. شرکت مهندسی شبکه گستر در مقاله‌ای به معرفی تنظیمات امنیتی و روش‌های پیکربندی ماکرو در مجموعه نرم‌افزاری Office پرداخته است.

انتشار نسخه جدیدی از باج‌افزار BTCWare

نسخه جدیدی از باج‌افزار BTCWare در حال انتشار است که به فایل‌های رمزگذاری شده پسوند email]-id-id.shadow]. الصاق می‌کند. اتصال از راه دور از طریق پودمان Remote Desktop به دستگاه‌های با گذرواژه ضعیف و اجرای فایل مخرب باج‌افزار اصلی‌ترین روش انتشار BTCWare بوده است.

پیکربندی تنظیمات امنیتی ماکرو

در سال‌های اخیر بدافزارهای ماکرویی یکی از مؤثرترین ابزارهای مورد استفاه ویروس‌نویسان برای انتشار بدافزارها بوده‌اند. شرکت مهندسی شبکه گستر در مقاله‌ای به معرفی تنظیمات امنیتی و روش‌های پیکربندی ماکرو در مجموعه نرم‌افزاری Office پرداخته است.