ترمیم 65 آسیب‌پذیری امنیتی در اصلاحیه‌های سپتامبر مایکروسافت

سه‌شنبه، 21 شهریور 1402، شرکت مایکروسافت (Microsoft)، مجموعه‌اصلاحیه‌های امنیتی ماهانه خود را برای ماه میلادی سپتامبر 2023 منتشر کرد. اصلاحیه‌های مذکور، 59 آسیب‌پذیری را در Windows و محصولات مختلف این شرکت ترمیم می‌کنند.

در این گزارش که با همکاری شرکت مهندسی شبکه گستر و مرکز مدیریت راهبردی افتا تهیه شده، مجموعه‌اصلاحیه‌های منتشرشده به طور اجمالی مورد بررسی قرار گرفته است.

درجه اهمیت 5 مورد از آسیب‌پذیری‌های ترمیم‌شده در سپتامبر 2023، “بحرانی” (Critical) اعلام شده است. در درجه‌بندی شرکت مایکروسافت، نقاط ضعفی که سوءاستفاده از آنها بدون نیاز به دخالت و اقدام کاربر باشد، “بحرانی” تلقی می‌شوند.

نکته قابل توجه این که، حداقل 2 مورد از آسیب‌پذیری‌های وصله‌شده، از نوع “روز-صفر” (Zero-day) بوده و از مدتی پیش، مورد سوءاستفاده مهاجمان قرار گرفته است. جزییات یکی از این ضعف‌های امنیتی نیز به طور عمومی منتشر و افشا شده است.

مجموعه اصلاحیه‌های سپتامبر، انواع مختلفی از آسیب‌پذیری‌ها از جمله موارد زیر را در محصولات مایکروسافت ترمیم می‌کنند:

  • Remote Code Execution – به اختصار RCE (اجرای از راه دور کد)
  • Elevation of Privilege (افزایش سطح دسترسی)
  • Information Disclosure (افشای اطلاعات)
  • Denial of Service – به اختصار DoS (منع سرویس)
  • Security Feature Bypass (دور زدن مکانیزم‌های امنیتی)
  • Spoofing (جعل)

5 ضعف امنیتی ترمیم‌شده این ماه نیز مربوط به Edge (مرورگر مبتنی پروژه Chromium مایکروسافت) است.

فهرست دو آسیب‌پذیری روز-صفر این ماه به شرح زیر است:

  • CVE-2023-36802 – ضعفی از نوع “افزایش سطح دسترسی” بوده و Microsoft Streaming Service Proxy از آن متأثر می‌شود. سوءاستفاده موفق از این آسیب‌پذیری، مهاجم را قادر به دستیابی به سطح دسترسی SYSTEM بر روی سیستم قربانی می‌کند.
  • CVE-2023-36761 – که ضعفی از نوع “افشای سطح دسترسی” در نرم‌افزار Microsoft Word بوده و بکارگیری آن امکان سرقت هش‌های NTLM را در جریان باز کردن فایل در این نرم‌افزار (حتی در Preview Pane) فراهم می‌کند. از هش‌های NTLM می‌توان برای دسترسی یافتن به حساب‌های کاربری Windows سوءاستفاده کرد.

CVE-2023-36762، دیگر ضعف امنیتی مرتبط با نرم‌افزار Word است. ضعفی از نوع “اجرای از راه دور کد” که با بکارگیری تکنیک‌های مهندسی اجتماعی به منظور تشویق قربانی به باز کردن یک سند دستکاری‌شده به سادگی قابل سوءاستفاده خواهد بود.

پنج آسیب‌پذیری این ماه نیز مربوط به نرم‌افزار Microsoft Exchange Server است. نرم‌افزاری که در دو سال اخیر به شدت مورد توجه مهاجمان برای رخنه اولیه به سازمان‌ها قرار گرفته است.

فهرست کامل آسیب‌پذیری‌های ترمیم شده توسط مجموعه‌اصلاحیه‌های سپتامبر 2023 مایکروسافت در گزارش زیر قابل مطالعه است:

تاریخ به‌روزرسانی

شناسه CVE

عنوان

افشای عمومی

احتمال سوءاستفاده

گزارش سوءاستفاده

Sep 12, 2023

CVE-2023-4863

Chromium: CVE-2023-4863 Heap buffer overflow in WebP

 

 

 

Sep 12, 2023

CVE-2023-41764

Microsoft Office Spoofing Vulnerability

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-39956

Electron: CVE-2023-39956 -Visual Studio Code Remote Code Execution Vulnerability

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-38164

Microsoft Dynamics 365 (on-premises) Cross-site Scripting Vulnerability

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-38163

Windows Defender Attack Surface Reduction Security Feature Bypass

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-38162

DHCP Server Service Denial of Service Vulnerability

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-38161

Windows GDI Elevation of Privilege Vulnerability

No

Exploitation More Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-38160

Windows TCP/IP Information Disclosure Vulnerability

No

Exploitation More Likely

No

Sep 13, 2023

CVE-2023-38156

Azure HDInsight Apache Ambari Elevation of Privilege Vulnerability

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-38155

Azure DevOps Server Remote Code Execution Vulnerability

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-38152

DHCP Server Service Information Disclosure Vulnerability

No

Exploitation More Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-38150

Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-38149

Windows TCP/IP Denial of Service Vulnerability

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-38148

Internet Connection Sharing (ICS) Remote Code Execution Vulnerability

No

Exploitation More Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-38147

Windows Miracast Wireless Display Remote Code Execution Vulnerability

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-38146

Windows Themes Remote Code Execution Vulnerability

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-38144

Windows Common Log File System Driver Elevation of Privilege Vulnerability

No

Exploitation More Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-38143

Windows Common Log File System Driver Elevation of Privilege Vulnerability

No

Exploitation More Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-38142

Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability

No

Exploitation More Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-38141

Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-38140

Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-38139

Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-36886

Microsoft Dynamics 365 (on-premises) Cross-site Scripting Vulnerability

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-36805

Windows MSHTML Platform Security Feature Bypass Vulnerability

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-36804

Windows GDI Elevation of Privilege Vulnerability

No

Exploitation More Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-36803

Windows Kernel Information Disclosure Vulnerability

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-36802

Microsoft Streaming Service Proxy Elevation of Privilege Vulnerability

No

Exploitation Detected

Yes

Sep 12, 2023

CVE-2023-36801

DHCP Server Service Information Disclosure Vulnerability

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 13, 2023

CVE-2023-36800

Dynamics Finance and Operations Cross-site Scripting Vulnerability

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-36799

.NET Core and Visual Studio Denial of Service Vulnerability

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-36796

Visual Studio Remote Code Execution Vulnerability

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-36794

Visual Studio Remote Code Execution Vulnerability

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-36793

Visual Studio Remote Code Execution Vulnerability

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-36792

Visual Studio Remote Code Execution Vulnerability

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-36788

.NET Framework Remote Code Execution Vulnerability

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-36777

Microsoft Exchange Server Information Disclosure Vulnerability

No

Exploitation More Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-36773

3D Builder Remote Code Execution Vulnerability

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-36772

3D Builder Remote Code Execution Vulnerability

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-36771

3D Builder Remote Code Execution Vulnerability

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-36770

3D Builder Remote Code Execution Vulnerability

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-36767

Microsoft Office Security Feature Bypass Vulnerability

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-36766

Microsoft Excel Information Disclosure Vulnerability

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-36765

Microsoft Office Elevation of Privilege Vulnerability

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-36764

Microsoft SharePoint Server Elevation of Privilege Vulnerability

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-36763

Microsoft Outlook Information Disclosure Vulnerability

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-36762

Microsoft Word Remote Code Execution Vulnerability

No

Exploitation Unlikely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-36761

Microsoft Word Information Disclosure Vulnerability

Yes

Exploitation Detected

Yes

Sep 12, 2023

CVE-2023-36760

3D Viewer Remote Code Execution Vulnerability

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-36759

Visual Studio Elevation of Privilege Vulnerability

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-36758

Visual Studio Elevation of Privilege Vulnerability

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-36757

Microsoft Exchange Server Spoofing Vulnerability

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-36756

Microsoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerability

No

Exploitation More Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-36745

Microsoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerability

No

Exploitation More Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-36744

Microsoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerability

No

Exploitation More Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-36742

Visual Studio Code Remote Code Execution Vulnerability

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-36740

3D Viewer Remote Code Execution Vulnerability

No

Exploitation Unlikely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-36739

3D Viewer Remote Code Execution Vulnerability

No

Exploitation Unlikely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-36736

Microsoft Identity Linux Broker Remote Code Execution Vulnerability

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-35355

Windows Cloud Files Mini Filter Driver Elevation of Privilege Vulnerability

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-33136

Azure DevOps Server Remote Code Execution Vulnerability

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-32051

Raw Image Extension Remote Code Execution Vulnerability

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 13, 2023

CVE-2023-29332

Microsoft Azure Kubernetes Service Elevation of Privilege Vulnerability

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2023-24936

.NET, .NET Framework, and Visual Studio Elevation of Privilege Vulnerability

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 12, 2023

CVE-2022-41303

AutoDesk: CVE-2022-41303 use-after-free vulnerability in Autodesk® FBX® SDK 2020 or prior

No

Exploitation Less Likely

No

Sep 12, 2023

ADV990001

Latest Servicing Stack Updates

No

 

No

 

منابع:

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability

https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-september-2023-patch-tuesday-fixes-2-zero-days-59-flaws/

https://blog.talosintelligence.com/microsoft-patch-tuesday-for-september-2023/

 

(با تشکر از شرکت مهندسی شبکه گستر برای همکاری در تهیه این گزارش)

اشتراک گذاری

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *