به‌روزرسانی‌ها و اصلاحیه‌های ماه آگوست مایکروسافت

سه‌شنبه، 17 مرداد 1402، شرکت مایکروسافت (Microsoft)، مجموعه ‌اصلاحیه‌های امنیتی ماهانه خود را برای ماه میلادی آگوست 2023 منتشر کرد. اصلاحیه‌های مذکور 76 آسیب‌پذیری را در Windows و محصولات مختلف این شرکت ترمیم می‌کنند.

در این گزارش که با همکاری شرکت مهندسی شبکه گستر و مرکز مدیریت راهبردی افتا تهیه شده، مجموعه‌اصلاحیه‌های منتشرشده به‌طور اجمالی مورد بررسی قرار گرفته است.

درجه اهمیت 6 مورد از آسیب‌پذیری‌های ترمیم‌شده در آگوست 2023، «بحرانی» (Critical) اعلام شده که بدان معناست بدون نیاز به دخالت کاربر می‌توانند مورد سوءاستفاده مهاجمان قرار بگیرند.

نکته قابل توجه این که، حداقل 2 مورد از آسیب‌پذیری‌های وصله‌شده، از نوع «روز-صفر» بوده و مهاجمان به‌طور گسترده در حال سوءاستفاده از آنها هستند.

مجموعه اصلاحیه‌های آگوست، انواع مختلفی از آسیب‌پذیری‌ها از جمله موارد زیر را در محصولات مایکروسافت ترمیم می‌کنند:

  • Remote Code Execution – به اختصار RCE (اجرای از راه دور کد)
  • Elevation of Privilege (افزایش سطح دسترسی)
  • Information Disclosure (افشای اطلاعات)
  • Denial of Service – به اختصار DoS (منع سرویس)
  • Security Feature Bypass (دور زدن سازوکارهای امنیتی)
  • Spoofing (جعل)

مایکروسافت در مجموعه‌اصلاحیه‌های آگوست خود، آسیب‌پذیری روز-صفر CVE-2023-36884 را ترمیم کرده و یک به‌روزرسانی به اصطلاح Defense in Depth هم برای آن ارائه نموده است. علیرغم آن که آسیب‌پذیری مذکور از قبل از انتشار مجموعه‌اصلاحیه‌های ماه قبل (ژوئیه) مورد سوءاستفاده مهاجمان قرار گرفته بود اما مایکروسافت در ماه قبل، تنها به ارائه راهکاری موقت برای آن اکتفا کرد.

CVE-2023-38180، یکی دیگر از آسیب‌پذیری‌های ترمیم‌شده توسط مجموعه‌اصلاحیه‌های آگوست است که مورد سوءاستفاده مهاجمان قرار گرفته است. NET. و Visual Studio از CVE-2023-38180 متأثر می‌شوند.

در مجموعه‌اصلاحیه‌های آگوست، 6 ضعف امنیتی نیز در Microsoft Exchange Server برطرف شده است. یکی از این آسیب‌پذیری‌ها، ضعفی با شناسه CVE-2023-21709 است که بر طبق استاندارد CVSSv3، شدت آن 9.8 از 10 گزارش شده است.

یادآوری می‌گردد با توجه به توقف عرضه اصلاحیه‌های امنیتی از سوی شرکت مایکروسافت برای سیستم‌های عامل از رده خارجی همچون Windows 7 و ریسک بسیار بالای ادامه استفاده از آنها، ارتقاء یا تغییر این سیستم‌های عامل توصیه اکید می‌شود.

فهرست کامل آسیب‌پذیری‌های ترمیم شده توسط مجموعه‌اصلاحیه‌های آگوست 2023 مایکروسافت در گزارش زیر قابل مطالعه است:

تاریخ انتشار

تاریخ به‌روزرسانی

شناسه CVE

عنوان CVE

افشای عمومی

سوءاستفاده توسط مهاجمان

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-38254

Microsoft Message Queuing Denial of Service Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-38188

Azure Apache Hadoop Spoofing Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-38186

Windows Mobile Device Management Elevation of Privilege Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

9 آگوست 2023

CVE-2023-38185

Microsoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-38184

Windows Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) Remote Code Execution Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

9 آگوست 2023

CVE-2023-38182

Microsoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

9 آگوست 2023

CVE-2023-38181

Microsoft Exchange Server Spoofing Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-38180

.NET and Visual Studio Denial of Service Vulnerability

خیر

بله

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-38178

.NET Core and Visual Studio Denial of Service Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-38176

Azure Arc-Enabled Servers Elevation of Privilege Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-38175

Microsoft Windows Defender Elevation of Privilege Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-38172

Microsoft Message Queuing Denial of Service Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-38170

HEVC Video Extensions Remote Code Execution Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-38169

Microsoft OLE DB Remote Code Execution Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-38167

Microsoft Dynamics Business Central Elevation Of Privilege Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-38154

Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-36914

Windows Smart Card Resource Management Server Security Feature Bypass Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-36913

Microsoft Message Queuing Information Disclosure Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-36912

Microsoft Message Queuing Denial of Service Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-36911

Microsoft Message Queuing Remote Code Execution Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-36910

Microsoft Message Queuing Remote Code Execution Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-36909

Microsoft Message Queuing Denial of Service Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-36908

Windows Hyper-V Information Disclosure Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-36907

Windows Cryptographic Services Information Disclosure Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-36906

Windows Cryptographic Services Information Disclosure Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-36905

Windows Wireless Wide Area Network Service (WwanSvc) Information Disclosure Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-36904

Windows Cloud Files Mini Filter Driver Elevation of Privilege Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-36903

Windows System Assessment Tool Elevation of Privilege Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-36900

Windows Common Log File System Driver Elevation of Privilege Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-36899

ASP.NET Elevation of Privilege Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-36898

Tablet Windows User Interface Application Core Remote Code Execution Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-36897

Visual Studio Tools for Office Runtime Spoofing Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-36896

Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-36895

Microsoft Outlook Remote Code Execution Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-36894

Microsoft SharePoint Server Information Disclosure Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-36893

Microsoft Outlook Spoofing Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-36892

Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-36891

Microsoft SharePoint Server Spoofing Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-36890

Microsoft SharePoint Server Information Disclosure Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-36889

Windows Group Policy Security Feature Bypass Vulnerability

خیر

خیر

11 ژوئیه 2023

9 آگوست 2023

CVE-2023-36884

Windows Search Remote Code Execution Vulnerability

بله

بله

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-36882

Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-36881

Azure Apache Ambari Spoofing Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-36877

Azure Apache Oozie Spoofing Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-36876

Reliability Analysis Metrics Calculation (RacTask) Elevation of Privilege Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-36873

.NET Framework Spoofing Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-36869

Azure DevOps Server Spoofing Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-36866

Microsoft Office Visio Remote Code Execution Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-36865

Microsoft Office Visio Remote Code Execution Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-35394

Azure HDInsight Jupyter Notebook Spoofing Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-35393

Azure Apache Hive Spoofing Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-35391

ASP.NET Core SignalR and Visual Studio Information Disclosure Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-35390

.NET and Visual Studio Remote Code Execution Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-35389

Microsoft Dynamics 365 On-Premises Remote Code Execution Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

9 آگوست 2023

CVE-2023-35388

Microsoft Exchange Server Remote Code Execution Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-35387

Windows Bluetooth A2DP driver Elevation of Privilege Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-35386

Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-35385

Microsoft Message Queuing Remote Code Execution Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-35384

Windows HTML Platforms Security Feature Bypass Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-35383

Microsoft Message Queuing Information Disclosure Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-35382

Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-35381

Windows Fax Service Remote Code Execution Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-35380

Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-35379

Reliability Analysis Metrics Calculation Engine (RACEng) Elevation of Privilege Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-35378

Windows Projected File System Elevation of Privilege Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-35377

Microsoft Message Queuing Denial of Service Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-35376

Microsoft Message Queuing Denial of Service Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-35372

Microsoft Office Visio Remote Code Execution Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-35371

Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

Aug 9, 2023

CVE-2023-35368

Microsoft Exchange Remote Code Execution Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-35359

Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-29330

Microsoft Teams Remote Code Execution Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-29328

Microsoft Teams Remote Code Execution Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

Aug 9, 2023

CVE-2023-21709

Microsoft Exchange Server Elevation of Privilege Vulnerability

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

CVE-2023-20569

AMD: CVE-2023-20569 Return Address Predictor

خیر

خیر

13 نوامبر 2018

8 آگوست 2023

ADV990001

Latest Servicing Stack Updates

خیر

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

ADV230004

Memory Integrity System Readiness Scan Tool Defense in Depth Update

بله

خیر

8 آگوست 2023

8 آگوست 2023

ADV230003

Microsoft Office Defense in Depth Update

بله

بله

11 ژوییه 2023

8 آگوست 2023

ADV230001

Guidance on Microsoft Signed Drivers Being Used Maliciously

خیر

بله

13 آگوست 2019

8 آگوست 2023

ADV190023

Microsoft Guidance for Enabling LDAP Channel Binding and LDAP Signing

بله

خیر

 

اشتراک گذاری

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *