روز: 30 آذر 1402

انتشار نسخه جدید Bitdefender GravityZone

شرکت بیت‌دیفندر (Bitdefender)، نسخه جدید GravityZone Control Center را منتشر کرد. در نسخه جدید، باگی در نسخه قبلی (1-6.35.1) که در مواردی موجب بروز اختلال در فرایند به‌‌روزرسانی نقاط پایانی غیرمتصل به اینترنت می‌شد برطرف شده است.

انتشار نسخه جدید Bitdefender GravityZone

شرکت بیت‌دیفندر (Bitdefender)، نسخه جدید GravityZone Control Center را منتشر کرد. در نسخه جدید، باگی در نسخه قبلی (1-6.35.1) که در مواردی موجب بروز اختلال در فرایند به‌‌روزرسانی نقاط پایانی غیرمتصل به اینترنت می‌شد برطرف شده است.