روز: 24 تیر 1402

به‌روزرسانی‌ها و اصلاحیه‌های ماه ژوئیه مایکروسافت

20 تیر 1402، شرکت مایکروسافت (Microsoft)، مجموعه ‌اصلاحیه‌های امنیتی ماهانه خود را برای ماه میلادی ژوئیه 2023 منتشر کرد. اصلاحیه‌های مذکور بیش از 130 آسیب‌پذیری را در Windows و محصولات مختلف این شرکت ترمیم می‌کنند.
نکته قابل توجه این که، حداقل 6 مورد از آسیب‌پذیری‌های گزارش‌شده، از نوع «روز-صفر» بوده و مهاجمان به‌طور گسترده در حال سوءاستفاده از آنها هستند.

به‌روزرسانی‌ها و اصلاحیه‌های ماه ژوئیه مایکروسافت

20 تیر 1402، شرکت مایکروسافت (Microsoft)، مجموعه ‌اصلاحیه‌های امنیتی ماهانه خود را برای ماه میلادی ژوئیه 2023 منتشر کرد. اصلاحیه‌های مذکور بیش از 130 آسیب‌پذیری را در Windows و محصولات مختلف این شرکت ترمیم می‌کنند.
نکته قابل توجه این که، حداقل 6 مورد از آسیب‌پذیری‌های گزارش‌شده، از نوع «روز-صفر» بوده و مهاجمان به‌طور گسترده در حال سوءاستفاده از آنها هستند.