روز: 17 تیر 1402

نسخه جدید Trellix MOVE AV منتشر شد

شرکت ترلیکس، نسخه 4.10.1 نرم‌افزار Trellix MOVE AntiVirus Multi-platform را منتشر کرد.
در این نسخه، علاوه بر اصلاح چند باگ، بهبودهایی نیز در محصول لحاظ شده است.

نسخه جدید Trellix MOVE AV منتشر شد

شرکت ترلیکس، نسخه 4.10.1 نرم‌افزار Trellix MOVE AntiVirus Multi-platform را منتشر کرد.
در این نسخه، علاوه بر اصلاح چند باگ، بهبودهایی نیز در محصول لحاظ شده است.