روز: 30 آذر 1401

کسب بالاترین امتیاز توسط بیت‌دیفندر در آزمون VBSpam

در آخرین آزمون مؤسسه ویروس بولتن که در ماه جاری برگزار شد، راهکار Bitdefender Security for Mail Servers با شناسایی 99.98 درصد از هرزنامه‌ها، بدون هر گونه “تشخیص نادرست” (False Positive) بالاترین امتیاز را در مقایسه با رقبای خود کسب کرد.
در آزمون مذکور ۱۱ راهکار مطرح ضدهرزنامه شرکت داشتند.

کسب بالاترین امتیاز توسط بیت‌دیفندر در آزمون VBSpam

در آخرین آزمون مؤسسه ویروس بولتن که در ماه جاری برگزار شد، راهکار Bitdefender Security for Mail Servers با شناسایی 99.98 درصد از هرزنامه‌ها، بدون هر گونه “تشخیص نادرست” (False Positive) بالاترین امتیاز را در مقایسه با رقبای خود کسب کرد.
در آزمون مذکور ۱۱ راهکار مطرح ضدهرزنامه شرکت داشتند.