روز: 15 شهریور 1401

گزارش فصلی ترلیکس منتشر شد

به جدیدترین شماره از مجموعه گزارش‌های فصلی شرکت Trellix خوش آمدید. ادغام شرکت McAfee Enterprise و شرکت FireEye به‌عنوان دو قدرت امنیت فناوری اطلاعات تحت

افزایش چشمگیر حملات سایبری به سرورهای تحت Linux

بر اساس گزارش منتشر شده توسط شرکت ترند میکرو، حملات باج‌افزاری به سرورهای تحت Linux در شش‌ماهه اول 2022 در مقایسه با دوره مشابه در سال میلادی قبل از آن، ۷۵ درصد افزایش داشته است.

گزارش فصلی ترلیکس منتشر شد

به جدیدترین شماره از مجموعه گزارش‌های فصلی شرکت Trellix خوش آمدید. ادغام شرکت McAfee Enterprise و شرکت FireEye به‌عنوان دو قدرت امنیت فناوری اطلاعات تحت

افزایش چشمگیر حملات سایبری به سرورهای تحت Linux

بر اساس گزارش منتشر شده توسط شرکت ترند میکرو، حملات باج‌افزاری به سرورهای تحت Linux در شش‌ماهه اول 2022 در مقایسه با دوره مشابه در سال میلادی قبل از آن، ۷۵ درصد افزایش داشته است.