روز: 23 آبان 1396

حملات از طریق پودمان DDE

از حدود چند ماه قبل چندین گروه از مهاجمان سایبری دست به اجرای حملاتی زده‌اند که در آنها در قالب فایل‌هایی همچون Word از پودمان مجاز DDE سوءاستفاده شده و فایل مخرب بر روی دستگاه قربانی اجرا می‌شود. شرکت مهندسی شبکه گستر در مقاله‌ای به بررسی روش‌های پیشگیری از اجرای موفقیت‌آمیز حملات مبتنی بر DDE پرداخته است.

حملات از طریق پودمان DDE

از حدود چند ماه قبل چندین گروه از مهاجمان سایبری دست به اجرای حملاتی زده‌اند که در آنها در قالب فایل‌هایی همچون Word از پودمان مجاز DDE سوءاستفاده شده و فایل مخرب بر روی دستگاه قربانی اجرا می‌شود. شرکت مهندسی شبکه گستر در مقاله‌ای به بررسی روش‌های پیشگیری از اجرای موفقیت‌آمیز حملات مبتنی بر DDE پرداخته است.